Påmelding-Kontakt

Kontakt sms eller e-post send til:

Fantango i Bergen - Org nr 914 514 886.

Tue Cao - Tlf: 91829916 -

E-post: tuethicao@gmail.com 

www.fantangoklubben.com

 

Nb! Felles regler til påmelde : 

Vil info til deg som påmelde å komme alene på tangokurs. 

Etter du har fikk beskjed å ha plass på kurs, du skal forskuddsbetaling for å beholde plass før tangokurs start. 

Ellers vi vil gi plass til de andre å stå på venteliste.

Vi ansvar ikke i kort varsel om du er avlyst på kurs inn 24 timer før kurs start.  

Lur på noe kontakt sms 91829916 eller tuethicao@gmail.com